Bo Alström, Väringavägen 25, 193 35 Sigtuna  |  Mobil: 070 - 793 07 37  |  E-post: boalstrom@hotmail.com